Informacja: ten sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Każda osoba odwiedzająca stronę tego sklepu może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce.

REGULAMIN (ogólne warunki świadczenia usług) SKLEPU INTERNETOWEGO JANKOSKLEP oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przy pomocy sklepu internetowego Jankosklep (sklep.janekzjanek.pl), powiązanego z kanałem YouTube Janek z Janek oraz z blogiem www.janekit.pl, możesz kupić usługi i produkty (webinary, e-booki, szkolenia, oraz konsultacje) stworzone przez twórcę treści Marcina Jabłońskiego (Janka z Janek). Twórcą treści oraz bloga jest Marcin Jabłoński (Janek z Janek), prowadzący działalność nieewidencjonowaną, posiadający nadany numer NIP 6342383349, zam. J. H. Dąbrowskiego 97Am5, 60-574 Poznań. Skontaktować się z nim możesz pod adresem: kontakt@janekzjanek.pl lub kontakt@janekit.pl. Ten regulamin określa zasady korzystania ze sklepu. Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na stronie sklep.janekzjanek.pl oraz dla innych celów o których mówi niniejszy regulamin.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Kanał YouTube Janek z Janek - kanał YouTube znajdujący się pod adresem youtube.janekzjanek.pl.

3. Blog Janek IT – blog znajdujący się pod adresem www.janekit.pl.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w  sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.

6. Sprzedawca zwany również Operatorem Usługi – Marcin Jabłoński (Janek z Janek), prowadzący działalność nieewidencjonowaną, posiadający nadany numer NIP 6342383349, zam. J. H. Dąbrowskiego 97Am5, 60-574 Poznań.

7. Produkt – treść cyfrowa (elektroniczna), lub niecyfrowa (nieelektroniczna) - wymieniona i opisana na stronie sklepu, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy.

§ 2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Jankosklep dostępnego pod adresem sklep.janekzjanek.pl, a także definiuje w jaki sposób (oraz w jakim zakresie) są wykorzystywane dane osobowe klientów sklepu, oraz użytkowników usługi Newsletter (dostęnej na stronie sklepu).

§3 Wymagania techniczne

1. Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest zarejestrowanie się (założenie konta klienta), lub podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia (bez zakładania konta klienta) w momencie dokonywania zakupu.

4. Podczas korzystania ze sklepu w systemie teleinformatycznym osoby przeglądającej instalowane są pliki cookies (zewnętrzne i wewnętrzne). Bez akceptacji korzystania z plików cookies korzystanie ze Jankosklepu jest pod względem technicznym niemożliwe do zrealizowania.

5. Niezależnie od wymagań związanych z korzystaniem ze sklepu każdy produkt lub usługa sprzedawana w sklepie posiada swoją indywidualną specyfikację i wymagania (np. konieczność posiadania konta Google w przypadku szkoleń i webinarów). Indywidualna specyfikacja i wymagania produktu i usługi znajdują się w opisie produktu i usługi. Zapoznanie się ze specyfikacją i wymaganiami produktu lub usługi jest obowiązkiem klienta. Brak spełnienia przez Klienta wymagań względem produktu lub usługi może skutkować problemami z dostarczeniem produktu, problemami z korzystaniem z tego produktu. Brak spełnienia tych wymagań może również pociągnąć za sobą konieczność ograniczenia funkcjonalności produktu lub usługi. W takim wypadku produkt lub usługa może nie działać tak jak w opisie, korzystanie z produktu lub usługi może być ograniczone czasowo, dostęp do produktu lub usługi może zostać anulowany.

§ 4 Zakup

1. W celu dokonania zakupu Produktu należy wypełnić niżej wymienione czynności:

a. Wybrać produkt i dodać go do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. 

b. Na kolejnym ekranie kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie” po dokładnym sprawdzeniu czy zawartość koszyka się zgadza (jeżeli zawartość koszyka się nie zgadza, należy ją na tym etapie edytować i zaktualizować koszyk, a następnie ponownie sprawdzić czy zawartość koszyka się zgadza i kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”).

c. Na następnym ekranie powtórzyć wybór poprzez kliknięcie przycisku "Realizuj zamówienie".

d. Wypełnić wymagane dane klienta, oraz zaakceptować checkboxem ogólne warunki użytkowania oraz politykę prywatności, następnie nacisnąć przycisk "Dalej" (jako opcję można zaznaczyć zapisanie się do newslettera, jednak nie jest to konieczne aby dokonać zakupu).

e. Podać swój adres i zdecydować za pomocą checkboxa, czy ma on być zastosowany przy wystawianiu faktury, następnie nacisnąć przycisk "Dalej".

f. Wybrać preferowany sposób płatności z tych, które są obecnie dostępne (np. "zapłać przelewem"), zaakceptować checkboxem warunki świadczenia usług, sprawdzić podsumowanie zamówienia i zatwierdzić przyciskiem "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

g. Opłacić zamówienie korzystając z danych jakie pojawiają się na ostatnim ekranie (dane do przelewu, numer zamówienia jako tytuł przelewu).

2. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

3. Klient może żądać wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doręczono Produkt. Faktura (bez VAT) może zostać przesłana drogą elektroniczną

§5 Sposoby płatności

1. Dostępne metody płatności to: płatność za pomocą przelewu bankowego (metoda preferowana), płatność Przelewy24, płatność PayPal, płatność kartą debetową lub kredytową.

2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

3. Zakupiony przez Użytkownika Produkt, lub dane służące do jego uzyskania zostaną wysłane na wskazany adres e-mail, w ciągu maksymalnie 72 godzin po otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia.

4. W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia zamówienia

§ 6 Korzystanie z Produktów

1. Wszystkie produkty w Jankosklepie są treściami cyfrowymi, należą do grupy produktów niefizycznych (elektronicznych), zatem do korzystania z nich potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych związanych z ich odtwarzaniem. W szczególności dla książek elektronicznch konieczne będzie posiadania środków technicznych związanych z odtwarzaniem formatów plików pdf, epub lub mobi. Dla szkoleń i webinarów konieczne będzie posiadanie środków technicznych związanych z pełnym korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook, platformy YouTube. Dla konsultacji zdalnych konieczne będzie posiadanie środków technicznych związanych z korzystaniem z poczty elektronicznej, z komunikatorów Facebook Messenger, Skype.

2. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku (książki elektroniczne), nawiązaniem transmisji za pomocą komunikatorów (konsultacje zdalne) lub korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook (szkolenia) należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@janekzjanek.pl.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Dotyczy produktów fizycznych (nieelektronicznych): klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Dotyczy produktów niefizycznych (elektronicznych): podczas dokonywania zakupu Klient wyraża zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, zatem Klient traci prawo do odstąpienia od umowy. 

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Reklamację można wysłać pod adres kontakt@janekzjanek.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

1. Pełna funkcjonalność sklepu Jankosklep wymaga zaakceptowania instalacji plików cookie (wewnętrznych i zewnętrznych). Istnieje możliwość odrzucenia instalacji takich plików na urządzeniu, jednak korzystania ze sklepu będzie wtedy niemożliwe.

2. Składając zamówienie w sklepie, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania zakupu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

3. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie danych i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.

§ 10 Dane osobowe i Newsletter.

1. Operatorem Usługi Newsletter jest Marcin Jabłoński (Janek z Janek), właściciel sklepu Jankosklep.

2. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

3. Usługa Newsletter jest bezpłatna i polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje handlowe. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

4. Otrzymywanie newslettera Jankosklepu jest całkowicie dobrowolne, jednak dla jego otrzymywania konieczne jest udostępnienie Twojego adresu e-mail. 

5. Udostępnione dane zostają zapisane w bazie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak Jankosklep będzie rozsyłał swój newsletter, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera. 

6. Aby zrezygnować z Newslettera należy wysłać odpowiednią dyspozycję na adres kontakt@janekzjanek.pl.

7. Twoja rezygnacja z Newslettera spowoduje usunięcie danych.

8. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

9. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

10. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

11. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polski.

13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy Operatora Usługi: sklep@janekzjanek.pl. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wskazuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 12 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.